Tools

 

 

info: burn-out IN 4 stappen

 

Een burn-out bouwt zich op. Het is een gevolg van een opeenstapeling van stress en te weinig rust of herstel. Er zijn 4 duidelijke stappen of fases te onderscheiden die voorafgaan aan een burn-out. Inzicht in die stappen en de bijbehorende symptomen kan je helpen om op tijd in te grijpen en een burn-out te voorkomen.

 

Lichamelijke alarmbellen
Veel van mijn coachees zijn gevoelsmatig op weg naar een burn-out of zitten in de herstelfase. Hun klachten hebben vaak een lichamelijke component, zoals duizeligheid, niet of slecht slapen, moe, lusteloos, geen energie, een pijnlijk lijf. Herken je dit? Dat zijn lichamelijke alarmbellen die je serieus moet nemen. En ze zijn te relateren aan de fases voorafgaand aan een burn-out.

 

Stap 1: Risicofase
De stress begint zich op te stapelen. Je bent moe, maar komt moeilijk in slaap. Waar je eerst energie van kreeg, voelt nu als een verplichting. Je hebt het gevoel teveel te moeten doen in te weinig tijd. 

  • Tip: Je kunt het tij nog keren. Streep weg wat niet echt noodzakelijk is en geef je systeem tijd om te herstellen. Door te starten met coaching, krijg je inzicht in de belemmerende patronen die tot deze situatie leidden. 

 

"Ik neem vooral mee dat ik meer mag ontspannen en gaan geloven dat ik ertoe doe.

Niet alleen voor anderen klaar staan, maar juist ook voor mezelf."

- deelnemer burn-out workshop

 

Stap 2: Chronische overbelasting
In deze fase is de opgestapelde stress chronisch geworden. Nu ontstaan ook de lichamelijke klachten, zoals duizeligheid, waar de huisarts vaak geen aanwijsbare reden voor kan vinden. Je bent snel emotioneel en je gejaagdheid zorgt ervoor dat je ’s nachts vaak wakker wordt. Het is tijd om naar de huisarts te gaan.

  • Tip: Stress kan ook een afleidingsmethode zijn. In de paardencoachings zie ik vaak dat er in deze fase iets buiten beeld gezet wordt. Een verlies of heftige ervaring. Dit beïnvloedt je gedrag op onbewust niveau. Is dit bij jou mogelijk ook het geval? Neem dan contact op voor een sessie om je blokkade te doorbreken.

 

Stap 3: Instorting
Je klachten worden snel erger. In een laatste opleving maak je wilde plannen en voel je even geen vermoeidheid meer. Deze fase duurt 1-10 dagen en is de laatste stap voordat je echt burn-out bent. Zorg dat je niet daadwerkelijk opgebrand raakt en grijp nu in.

  • Tip: In coaching leer je kijken naar je gedrag en onderliggende drijfveren of patronen. Op het moment dat jij je realiseert dat je jezelf in deze situatie hebt gebracht, kun je de regie pakken. Dan kun je andere keuzes maken in gedrag en zo je belemmerende patronen doorbreken.

 

Stap 4: Burn-out
Je bent ziek, opgebrand. Geef je eraan over en neem contact op met de huisarts voor een psycholoog/therapeut/coach. 

  • Tip: Burn-out heeft je systeem uitgeput. Herstellen van een burn-out doe je dan ook op verschillende vlakken en is een samenwerking van lichaam én geest. Combineer het psychische herstel met lichamelijk herstel door onder andere de juiste voeding, goede beweging en het aanwennen van ontspanningsoefeningen.

 

Visie op burn-out
Burn-out is te voorkomen als je op tijd actie onderneemt. Als je op tijd rust neemt en kunt herstellen van stress. Het is steeds opnieuw zoeken naar de juiste balans, gevoed door bewuste keuzes in gedrag. Ben jij je bewust van jouw onderliggende patronen die aanzetten tot het gedrag waarmee jij jezelf opbrandt? Daar komt coaching om de hoek kijken.

 

Ik werk vanuit de visie dat wanneer je verbonden bent met jeZelf (met je ziel, gebaseerd op Jung), je leeft naar je oorsprong. De instelling van groei in plaats van een gerichtheid op resultaat is hierbij een wezenlijke factor. Ieder heeft zijn eigen ontwikkeling, eigen leermomenten en eigen verhaal. Het is niet wat je definieert, maar wel waar je uit opgebouwd bent. Als je in staat bent jouw bouwstenen te ontdekken, gecombineerd met je groeimogelijkheden en talenten, dan kun je jezelf aan de teugel nemen en met vertrouwen door het leven gaan.


Informatie deels uit: Opgebrand, J. van der Burgh & H. Reijnen
 

>> Blog 'Stilstand als waardevolle boodschap'